Информационни дни на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, организира информационна кампания за представяне на процедура „Развитие на клъстерите в България“ по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

В рамките на информационните дни експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” ще представят процедурите пред заинтересованите страни в София.

• София – 13 януари 2017 г. (петък), в зала на Гранд хотел София – 10.30 до 12.30 часа (регистрация: 10.00 – 10.30 ч.)

Общо събрание на Клъстер "Иновационни дейности и научни изследвания"

Уважаеми дами и господа,

В съответствие с решение на УС на КИДНИ от 09.01.2017 г., Ви напомняме, че Общото събрание на Клъстер Иновационни дейности и научни изследвания /КИДНИ/, ще се състои на 16 януари 2017 /понеделник/ от 12.00 часа в гр. София

Общото събрание ще протече при следния дневен ред:

1. Прием на нови членове в Клъстер Иновационни дейности и научни изследвания.
2. Разни.