Дейности

КИДНИ е иновационен клъстер, съставен от различни фирми от ИТ сектора, интегрира малки новосъздадени дружествата, които извършват и предоставят технологични решения в областта на новите технологии.

Дигитален маркетинг

  Технически мерки GDPR

    Тестове покриващи, Общ регламент за защита на личните данни GDPR, ЕС 2016/679. Тестовете се извършват на база на необходимите Техническите мерки, които трябва да покрият фирмите, след това се прави доклада за сигурността със препоръки и решенията по GDPR.

Дигитален маркетинг

  Дигитален Маркетинг

    Формиране на дигитална компетентност и умения, методически указания за подпомагане за повишаване конкурентоспособността. Въвеждане на инструменти за дигитален маркетинг и онлайн търговия.

Технологични решения

  Технологични Решения

    Създаване на база данни с информация за услугите на фирмите участници. Ресурсно обезпечаване на административните нужди използващи обща инфраструктура водеща до снижаване на разходите. Създаване на продукти и услуги с висока добавена стойност.

  Иновационни Дейности

    Стимулиране на иновационните дейности, чрез съвместно използване на съоръжения, споделени инфраструктури, съвместни инвестиции и обмяна на ноу-хау. Иницииране и подпомагане на иновативни проекти. Извършване на услуги свързани с въвеждането на иновации в индустрията.

  Защита от Кибер Атаки

    Извършва услуги по Оценка за защита на информацията и защита от кибер атаки - с хакерски инструменти се тества сигурността от вън и от вътре на мрежата. Тестовете се извършват от високо квалифицирани специалисти с международно признати сертификати: CEH - EC Council и CCNA Security

  Достъпа до Нови Пазари

    Организиране на съвместни щандове на национални и международни изложения и панаири. Достъпа до пазари, а оттам и до повишаване конкурентоспособността на фирмите участници. Месечни информационни съобщения за таргeтираните пазари и новостите в отрасъла.

  Организиране на Обучения

    Разработване на уебинари за разпространение на знания, обучения и работни семинари. Организиране и провеждане на обучаващи програми и дейности за подпомагане и повишаване на квалификацията и образованието.

  Научни Изследвания

    Научни и приложни изследвания в областта на технологиите, дигитализация на индустрията, подпомагане за разпространението и използването им. Разработване на нови идеи, организация за реализиране и внедряване на нови продукти и услуги. Съвместни дейности с изследователски центрове.

Клъстер за Иновационни Дейности и Научни Изследвания е мрежа от сходни, взаимообвъразани или допълващи се фирми с активни канали за делови взаимоотношения.

  Членовете ползват обща специализирана инфраструктура, пазари и услуги, изправени са пред обща възможност за развитие.

  Създаден с цел да се стимулират иновационните дейности чрез съвместно използване на съоръжения и обмен на познания и опит, чрез ефективен принос за трансфера на знания и бизнес-коопериране в производствена система в която фирмите си сътрудничат във вертикални или хоризонтални вериги на производство.

  Участие в семинари, обучения, конференции, информационни събития, обмяна на опит и добри практики. Изграждането на мрежи, разпространение на информация и сътрудничество между предприятията в клъстера с цел придобиване на умения за излизане на нови пазари, разширяване и укрепване на позициите на външни пазари.

Клъстер за Иновационни Дейности и Научни Изследвания

         Тестове покриващи, Общ регламент за защита на личните данни GDPR, ЕС 2016/679. Тестовете се извършват на база на необходимите Техническите мерки, които трябва да покрият фирмите, след това се прави доклада за сигурността със препоръки и решенията по GDPR.

Encrypt

 

1. Криптиране на данни и връзки
2. Анонимизиране на данни
3. Маскиране на данни
4. Правата за достъп основани на роли
5. Следене на потребителите
6. Антивирусен софтуер и защитни стени

Analyze and protection

7. Анализиране на събития
8. Решения за възстановяване
9. Защита от изтичане (DLP)
10. Защита на електронна поща
11. Защита на крайни устройства
12. Защита на изходящ трафик

protection

13. Защита на локална мрежа
14. Защита от зловреден код
15. Управление на записи (login)
16. Ежедневен мониторинг на събития по сигурността – месечен абонамент
17. Уебсайт / Онлайн бизнес
18. Инспектиране на трафика

Ценова листа

PC / бр лв / бр лева
1 - 3 - 600
4 - 8 - 800
9 - 16 100 -
17 - 32 90 -
33 > 80 -

      Тестове обхващащи Киберсигурност по Директивата за сигурността на Мрежите и Информационните Системи на ЕС 2016/1148, която се прилага от 9.5.2018. Тестовете покриват много повече от необходимите тестове по GDPR. Penetration Testing:

  External Penetration Test - 1 200 €

  Използва уязвимостите за да се определи каква информация действително е изложена на риск от външния свят. External Penetration теста имитира действията на истински нападател и експлоатиране на слабостите в сигурността на мрежата, без обичайните опасности. Този тест проверява външните системи за всяка една слабост, която може да се използва от външен хакер да наруши функционирането на поверителността, наличието или целостта на мрежата, като по този начин позволява на организацията да се справи с всяка слабост.

  Internal Penetration Test - 1 800 €

  Използва уязвимостите за да се определи, каква информация е действително изложена на риск. Имитира действията на истински хакер, като експлоатира слабости в сигурността на мрежата, без обичайните опасности. Този тест изследва вътрешните IT системи за всякакъв вид слабости, които може да бъдат използвани, за да се наруши функционирането на поверителността и наличието или целостта на мрежата, като по този начин позволява на организацията да се справи всяка слабост.

  Web Application - 500 €

  Уеб приложенията са станали общи цели за нападателите. Нападателите могат да използват относително прости уязвимости, за да получат достъп до конфиденциална информация, най-вероятно, съдържаща лична информация. Традиционните защитни стени и други видове контрол за сигурност на мрежите са важен слой на всяка програма за информационна сигурност, но те не могат да защитават или предупреждават срещу векторите на атака за специфичните уеб приложения. Това е от решаващо значение за една организация, за да се гарантира, че нейните уеб приложения не са податливи на обикновените видове атака.

  Wireless - 1 200 €

  Wireless мрежите са по-уязвими за атаки в сравнение с кабелните мрежи. Един хакер може лесно да компрометира дадена безжична мрежа, ако не се прилагат подходящи мерки за сигурност, или ако мрежата не е конфигурирана правилно. Използвайки висок механизъм за сигурност може да бъде по-скъпо. Следователно, е препоръчително да се определят критичните източници, рискове или недостатъци, свързани с нея и след това да се провери дали настоящия механизъм за сигурност е в състояние да ви предпази от всички възможни атаки.

  Social Engineering - 1 200 €

 Тестване за неоторизиран достъп до поверителна информация. ества се политика за сигурност и дали служителите спазват тази политика. С провеждането на това изпитване, организацията може да идентифицира некомпетентни точки и след това да обучи своя персонал, за да се предотврати действително нарушение. Техниките могат да се извършват, както на място така и дистанционно.

 По време извършването "На Място" теста, ще използва различни техники, за да получат физически достъп до записи, файлове и оборудване, които могат да съдържат поверителна информация.

 Дистанционния социален инженеринг включва манипулирането на организациите по телефон или имейл, в опит служители да разкриват потребителски имена, пароли, NPPI (Не публична персонална информация) или друга поверителна информация. Изпращане на имейл за да привлекат служителите да кликнат на линка и да посетят клониран-фалшив сайт или да се стартира payload.

      Клъстер ИДНИ предлага на своите членове пълен набор от технически и технологични решения предоставящи възможност за "виртуален офис", цялостна интеграция на различни дейности независещи от наличието на кадри в дадена компания. С предоставената услуга "отдалечен офис" се осигурява достъп на членовете до своите информационни ресурси.

      Фирмите членове, се възползват от иновативните услуги за подобряване на системите за бизнес управление, разполагат с набор от специалисти за които, заплащат минимален разход - месечен членски внос. По този начин членовете не само, създават пазарни предимства и намаляват себестойноста на своята продукция, но и увеличават своята конкурентноспособност.

  Направа на сайт или онлайн магазин

  Изработка и поддръжка на уеб сайт, интернет магазин или корпоративна система за управление на съдържанието за нуждите на фирмите членове. Предлаганите платформи са снабдени с различни функционалности за онлайн бизнес.

  Дигитален маркетинг

  Създаване на текстове, снимки, видеа за уебстраници, приспособени към алгоритмите на търсачките. Разпространение на съдържание с цел привличане на определена аудитория. Оптимизация за увеличаване рейтинга на сайта и изваждането му в предни позиции в резултата от търсещите машини.

  Контекстна реклама, таргетиране по ключови думи или категории, по демографски, географски признаци и др. Привличане на нови, ангажиране и запазване на съществуващи клиенти. Отчитане спецификите на продукта и аудиторията, която се таргетира. Изпращане на рекламни имейли.

  Счетоводни услуги

  Пълно счетоводно обслужване на фирмите членове. Социални, здравни осигурителни вноски, ТРЗ и личен състав. Индивидуален подход към всеки член като разполагаме с нужните знания, опит и ресурси, за да бъдем незаменима част от просперитета на бизнеса на нашите членове.

  Обучения

  Уебинари, виртуални конференции и семинари, които се провеждат онлайн, и са лесен начин за предаване, получаване и обсъждане на информация. Възможност за различни видове обучения съобразени с нуждите на членовете.

  Call център

 Централизиран офис за получаване и предаване на информация и съобщения. Администрация на входящите и изходящи обаждания и запитвания за продуктите или услугите, както от клиенти така и от бизнес партньори. Обработка на кореспонденция, получаване и изпращане на писма и имейли.

Проектиране, производство на електронни модули, инженерно-внедрителна дейност в областта на електронизацията, роботизацията и автоматизацията.

Микро Електроникс

Търговия с 3D принтери и компоненти. Моделиране, дизайн на клиентски модели и 3D принтиране. Обработка, екструдиране, шприцоване на материали, елементи и изделия от пластмаса.

Елемент F

Видео заснемане с висококачествена апаратура или дрон. Изработване на рекламни клипове и предавания. Интериорен и Екстериорен дизайн, 3Д визуализация.

Судио Straf

Консултантски и счетоводни услуги, Финансови анализи, Дигитален Маркетинг, Направа и поддръжка на он-лайн магазини.

Кара Сървис

Разработка, внедряване на софтуер, и програмни продукти. Архитектура и изграждане на офис LAN и VPN мрежи. Настройки на сървъри. Секюритизация на мрежово оборудване.

H&A Consult

Вътрешно и външнотърговска дейност на компютърни системи и оборудване. Проектиране, изграждане, и интеграция на системни решения. Консултантски услуги.

S Tehnology

ИТ Аутсорсинг. Поддръжка на софтуер и хардуер. Проектиране, изграждане, и интеграция на системни решения. Консултантски услуги.

STS Tech

Събития

свързани с Клъстера, както и новини, проекти, публикации, конференции, форуми и събития в областа на новите технологии и иновациите в страната.

Информационни дни на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”

В рамките на информационните дни, ще се представят процедурите пред заинтересованите страни в градовете Варна, Враца, Пловдив и София.

Общо събрание на Клъстер "Иновационни дейности и научни изследвания"

Напомняме Ви, че Общото събрание на Клъстер Иновационни дейности и научни изследвания /КИДНИ/, ще се състои на 16 януари 2017 /понеделник/

Всички Събития

ЗАЯВКА ЗА ЧЛЕНСТВО

Ако желаете да станете член на КИДНИ, моля попълнете и изпратете формата за заявка. Членове на клъстера могат да са юридически лица, еднолични търговци или неправителствени организации.

Име на Фирма
Управител
Адрес
Телефон
ЕИК
E-mail
КИД
WEB
10 + 10 =